Verkligheten möter den digitala världen: Produal hjälper leverantörer av byggnadsautomation att utnyttja fördelarna med digitaliseringen

I och med att världen blir allt mer digital växer även byggnadsautomationens roll snabbt. Byggnadernas ägare förväntar sig mer omfattande och mer detaljerad information om vad det är som händer i deras byggnader, gärna i realtid, för att kunna hantera dem på ett effektivt, kostnadseffektivt och hållbart sätt. Byggnadsautomationssystem som kräver mer data är självfallet även mer beroende av anslutningsmöjligheter än någonsin förr. Det gör att pålitligheten för digitala mätenheter och distribuerad intelligens i reglersystemen blir ytterst viktiga faktorer.

Så, hur har vi på Produal reagerat på de här föränderliga behoven inom byggnadsautomation?

Vi presenterar en mängd tillförlitliga, mångfunktionella mät- och reglerenheter

För att uttrycka det enkelt så är kvaliteten och tillförlitligheten för mätning och reglering själva ryggraden i lyckad byggnadsautomation. Om mätningarna är fel och otillförlitlig information matas in i systemet, misslyckas även de allra bästa byggnadshanteringssystemen och reglersystemen i världen.

I fråga om tillförlitlig mätning och reglering för byggnadsautomation har Produals enheter varit en referenspunkt för branschen sedan 1980-talet. Numera utgör de själva starten för en byggnads digitaliseringskedja.

Mätning från verkliga livet för den digitala världen

Faktum är att den verkliga och digitala världen alltid kommer att vara åtskilda. Genom att mäta två variabler i omgivningen, till exempel temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, tryck eller luftflöde i verkligheten, och sedan överföra den informationen så att det digitala byggnadsautomationssystemet kan använda den, överbryggar våra enheter gapet mellan de två världarna.

Även om analoga signaler fortfarande används i omfattande grad ser vi ett växande intresse för mer intelligenta och tillförlitliga digitala kommunikationsenheter som är baserade på till exempel Modbus- och BACnet-protokollen. Ett bra exempel på dessa är vår nya Proxima CU-LH reglerenhet som möjliggör distribuerad intelligens med en lokal kontrollslinga. Enheten är en del av vårt omfattande urval eleganta, funktionella och lättanvända regulatorer och rumsenheter som kan användas för allt från enkla rumslösningar till premium-rumslösningar.

Anslutna enheter möter sin motsvarighet i trådlösa Produal Proxima®

När jag var barn kommer jag ihåg att jag startade telefonsamtal på fasta telefoner med att säga ”Hej! Det är Francesco. Får jag tala med …” eller bara ”Hej, hur mår du?”. Numera, på mobilen, frågar jag ofta först ”Hej, var är du?” och sedan ”Hör du mig?”. Det här är bara för att säga att de gamla vanliga kablarna traditionellt anses vara tillförlitlighetens höjdpunkt inom datakommunikation.

I dagens värld talar digitaliseringen däremot trådlöst. Vi har våra mobiltelefoner, bärbara gadgetar och trådlös uppkoppling till bilen, bostaden eller till och med båten om vi råkar har en. Det leder till en viktig fråga – kan det trådlösa vara lika tillfölitligt som det fasta? Vi hos Produal har arbetat mycket med detta och efter intensiv utveckling och testning är vi säkra på att vi har lyckats. Vår nästa generations trådlösa Produal Proxima®-lösning är baserad på ett fullständigt trådlöst MESH-nätverk och dirigerar automatiskt data från transmittrarna till byggnadsautomationen på det kortaste och mest energieffektiva sättet. Resultatet är ett smart, självläkande nätverk. Transmittrarna dirigerar helt enkelt om sig själva om anslutningen eventuellt någon gång avbryts.

Enkelt på utsidan, komplicerat inuti

Förutom att dagens trådlösa övervaknings- och regleringssystem har den uppenbara fördelen med lägre installationskostnader kan de även utnyttja möjligheterna med digitalisering på ett bättre sätt. Den trådlösa Produal Proxima-lösningen använder till exempel toppmodern kryptering för dataöverföringen och är i realtid medveten om nätverkets status. Det gör att möjligheten att manipulera lösningen är noll. För att eliminera trådlösa störningar och garantera bästa möjliga anslutning har hela mesh-nätverket kapacitet att automatiskt anpassa sig till den bästa tillgängliga trådlösa frekvensen.

Låter det komplicerat? Det är det också. Det var utmanande att se till att våra kunder fick det lättare för sig, men nu har vi all den kraft som finns i tillförlitlig, säker trådlös kommunikation som är tillgänglig via ett enkelt och välkänt Modbusprotokoll. Genom att hålla allt det komplicerade inuti våra enheter ger vi kunderna möjlighet att använda dem via standarder de redan är bekanta med, på den kommunikationskanal de föredrar.

Enkel idrifttagning och krypterade anslutningar till molnet

I en värld som har blivit mer komplicerad tack vare digitaliseringen tror vi på mätnings- och regleringslösningar som är lättanvända men ändå fullspäckade med intelligens, för tillförlitlig byggnadsautomation. Till exempel gör vår MyTool-mobilapp för Android-enheter det ännu enklare att använda digitaliseringen vid idrifttagningen. Förutom att appen gör konfigureringen av mät- och reglerenheter enklare, ger den även möjlighet till säker uppdatering av inbyggd programvara (OTA för Produal Proxima®-lösningen) och stödjer tillägg av nya funktioner samt ger möjlighet att ladda upp och spara enhetskonfigurationer. Dessutom har MyTool en krypterad anslutning till MyCloud-säkerhetskopieringssystemet i molnet där du kan spara och dela optimala konfigurationer.

Snabbspolning till den digitala framtiden

Vi hos Produal vill spela en aktiv roll inom digitaliseringen av vår bransch och mer. Det innefattar att följa den senaste utvecklingen, vara föregångare för intelligent kommunikation i våra produkter och att börja använda digitala processer och tjänster som hjälper våra kunder att skapa friska, energieffektiva och säkra byggnader. Vår input till digital transformation kan vara så pass enkel som att bara i god tid tillhandahålla spårningsnummer för beställningar i fråga om våra produkter, eller så pass komplicerad som att utveckla en ny toppmodern kommunikationslösning för våra intelligenta enheter. Oavsett vilka slags framsteg vi tar kommer vi att fortsätta att prioritera tillförlitligheten, utan att glömma smidig säkerhet.

Vi finns där för att hjälpa dig att känna av verkligheten och förändra den information du behöver från analogt till digitalt. Valet är ditt, oavsett om det är på lokal nivå i själva byggnaden eller i molnet. Measure – be sure.

 

Francesco Fausti
Director, product management and export sales
Produal

Arbetar med passion för att hitta den bästa möjliga lösningen på tekniska och kommersiella frågor, i samarbete med kunder, kollegor och andra proffs inom teknik.