Är trådlöst bättre än fasta anslutningar för mät- och reglersystem? Det beror på kundens behov

Trådlösa system håller snabbt på att bli mer populära inom byggnadsautomationssektorn. Förklaringen till deras växande popularitet finns i både den globala IoT-megatrenden och de oerhört ändrade kraven på energieffektivitet och rumsliga anpassningar för lokaler under de senaste årtiondena.

Kunderna frågar ofta när och vilket slags trådlöst som passar bäst för dem. De undrar om de borde välja trådlöst hellre än fasta anslutningar och om alla trådlösa system är tillräckligt omfattande eller tillförlitliga. För närvarande har vi inte ännu något trådlöst system som kan uppfylla alla de olika kraven men det finns många olika alternativ för många olika ändamål. Det bästa alternativet hittar vi när försäljaren inser och förstår vad kunden har för behov. När du väljer et mät- och reglersystem för byggnadsautomation är det alltid bra om du ber ett proffs om råd och beaktar det som vi säger nedan.

En allmän fråga för kunderna är hur nätverkstopologin påverkar lösningens livstid. Ett mesh-nätverks fulla potential går till exempel förlorad om antalet mätpunkter är lågt eller om transmittrarna är belägna på ett stort avstånd från varandra. I så fall går det vida området som flera transmittrar skapar förlorat och då kan ett punkt-till-punktnätverk med mer begränsade tekniska funktioner vara en bättre lösning.

Vad mäts och hur noggrant?

Det är självklart att ett av de viktigaste kriterierna för att välja en mätlösning är vad kunden vill att systemet ska kunna uppnå. Hur noggranna och tillförlitliga behöver mätningarna vara, vad är det man mäter och hur ofta och hur många mätpunkter kommer man att installera?

Om givarna förväntas tillhandahålla tillförlitligt information om variationer i miljön, i stället för att bara skicka mätningar med vissa mellanrum, är det viktigt att man väljer transmittrar med högklassiga komponenter och smarta funktioner.

De billigare IoT-givarna är ofta avsedda för ungefärlig mätning och du kan inte förvänta dig att de tillhandahåller fullt tillförlitlig information om de rådande omständigheterna. Du kan inte på något som helst sätt jämföra ungefärliga siffror från ett fåtal mätpunkter med ett tillförlitligt och skalbart mätsystem som har genomgått en strikt process för kvalitetskontroll.

Hur framtidssäker och ekologisk bör en lösning vara?

Är tanken att du ska kunna använda systemet under hela byggnadens eller byggnadsautomationssystemets livstid eller kommer du att byta ut det i och med att kraven ändras? Användarnas behov i fråga om komfort, funktionalitet och skalbarhet ändras hela tiden och med ett trådlöst mätsystem kan byggnadens ägare anpassa lokalerna utan att göra dyra ändringar i byggnadsautomationssystemet. Ägaren behöver inte överväga att flytta eller installera kablar eftersom det räcker med att köpa nya givare eller flytta de existerande givarna till nya platser.

Att investera i en välrenommerad leverantörs trådlösa system är ett lätt sätt att säkerställa tillgänglighet till support, uppdateringar och nya funktioner och det förlänger lösningens livstid ytterligare. Men till och med lösningar från kända tillverkare är inte garanterad ekologiska och framtidssäkra. För det första rekommenderar jag att du kontrollerar en enkel men viktig detalj som du inte bara ska ta för given, för givare som inte kostar särskilt mycket. Går det att byta batterierna? Om du inte kan byta dem blir du tvungen att slänga givaren även om den fungerar, genast när batteriet tar slut.

Går det ens att dra kablar?

Du behöver inte helt använda trådlösa system till att byta ut fasta anslutningar men det ger dig ett alternativ om du inte vill ha eller inte ens kan använda kablar. För historiska eller minnesmärkesskyddade byggnader är det till exempel absolut inte möjligt att dra eller lägga in kablar.

I vissa fall kan existerande kablar även bli en del av den trådlösa lösningen. Vi har till exempel använt kablarna för en gammal lösning för passiv temperaturmätning till 24 volts matningskablar för trådlösa temperatur-, fukt- och koldioxidgivare. Även om de trådlösa systemen har ersatt busskablar ger de gamla kablarna nu ström till givarna för att undvika framtida problem med att byta batterier.

Hur och varför samlas data in?

Kommer mätsystemet att integreras i molnet enbart för att samla in data, kommer det att anslutas direkt till ett lokalt automationssystem som ansvarar för regleringen av byggnadens miljö eller vore det vettigast att använda en kombination av dessa två? Kommer en extern leverantör att tillhandahålla data som ett paket som debiteras varje månad eller är det bättre att ha hela systemet inom samma byggnad?

Det finns för- och nackdelar med både traditionella, lokalt drivna system och de nya trådlösa systemen som ofta är operatörsdrivna. Lösningar som är länkade till byggnaden eget automationssystem och som ofta är avsedda för yrkesmässigt bruk, är inte beroende av externa faktorer som uppkoppling till internet eller störningar i operatörens verksamhet. Det är även lättare att anpassa och skala sådana trådlösa system. Kraften i ett operatörsbaserat trådlöst system ser du när målet är att analysera och samla in data om byggnadens miljö utan att upprätta ett lokalt trådlöst nätverk.

Tillförlitligheten är viktigast

Om jag försöker svara på alla eventuella frågor om trådlösa lösningar får jag göra det hur länge som helst. Även om ett trådlöst system bara är ett av många olika sätt att överföra data från en plats till en annan bör du inte längre avvisa den tanken som bara en nödlösning för någon som glömde installera kablar. Du kan normalt förlita dig på traditionella system med fasta anslutningar i ett tjugotal år, fram till nästa renoveringsprojekt. Trådlösa mätlösningar är däremot en lösning för fler och fler projekt, till exempel när målet är att få bättre energieffektivitet i en existerande byggd miljö eller att säkerställa komfort i en byggnad utan rumsspecifika mätningar.

Produal har använt mätningar med fasta och trådlösa anslutningar till att förbättra luftkvaliteten inomhus i över 30 år. Som en lösningsinriktad leverantör vill vi erbjuda våra kunder högklassiga produkter som hjälper dem att genomföra de allra mest utmanande installationsprojekten och få smidig tillgång till data. Detta ingår i vår slogan ”Measure – be sure” och vägleder oss i allt vi gör, både nu och i framtiden.

LÄS MER OM PRODUALS TRÅDLÖSA TILLFÖRLITLIGA PROXIMA®-LÖSNING

Antti Salli
Product manager, transmitters and wireless products

Proffs inom byggnadsautomation med praktiskt och designmässigt intresse för dagens och morgondagens lösningar inom byggnadsautomation.