De trådlösa lösningarna för byggnads­automation har utvecklats

Vi lever i en värld där nya saker föds varje dag: ny teknologi, innovationer och spännande kombinationer av gammalt och nytt. Som en följd av de här teknologiska framstegen blir allt mer av vår värld trådlös för varje dag som går. Byggnadsautomationsbranschen är inget undantag.

Produal var en av de första aktörerna inom byggnadsautomation som lanserade trådlösa transmittrar på marknaden. Faktum är att den första trådlösa teknologi som Produal utvecklade fortfarande är aktuell och funktionsduglig, men vår värld är i förändring och vi måste ändras med den. Jag är glad att kunna säga att 2018 kommer att bli ett fantastiskt år för våra kunder, i och med att vi är stolta över att kunna introducera en avancerad och helt ny teknologi inom byggnadsautomationsbranschen:

Wireless Produal Proxima®. Det första helt batteridrivna MESH-nätverket, med längre batteritid. Wireless Produal Proxima®  är baserat på etv t n kombination av trådlösa teknologier, MiraOs för pålitlig kommunikation utvecklad av Lumenradio samt Bluetooth för enkel idrifttagning med vår egen mobilapp: Produal MyTool®.

 

Du talade om MESH, vad betyder det?

 

  • Teknologi som kan skicka data till och från en transmitter, mellan transmittrar tills de når sin destination kallas för MESH-teknologi. Vår MESH är ett intelligent nätverk som kan sända data till sin destination via den mest energieffektivaste och kortaste rutten.

 

Men vänta. Har inte andra teknologier som Zigbee, BLE och WiFi också samma MESH-funktion? Hur skiljer sig den här från dem?

 

  • Det har de, men Zigbee och WiFi behöver extern krafttillförsel för routningsnoderna. Och BLE kommer att ha en batterilivslängd på cirka ett år eller så. Så vår teknologi är verkligen det första helt batteridrivna nätverket på marknaden.
 
Konkurrerande system har begränsade möjligheter att drivas med batterier. Hur länge håller batterierna i trådlösa Proxima?

 

  • Det är en bra fråga som många av våra kunder ställer. Tack vare modulens toppmoderna kraftprestanda kan vi uppnå upp till 9 års livslängd för batteriet. Under normal användning är livslängden mellan 6 och 8 år, beroende på mätning och optioner.

 

På vilket sätt är er teknologi bättre än till exempel LoRa eller Sigfox?

 

  • De här teknologierna fungerar på mycket olika sätt så det är svårt att definiera vilken teknologi som är ”bättre”. I vissa fall kompletterar teknologierna även varandra. I praktiken kan en lösning av LoRa-typ fungera mycket bra om man bara vill övervaka ett par punkter i en byggnad (LoRa förutsätter användning av ett nätverk som upprätthålls av en extern operatör). Om det finns fler än bara ett fåtal punkter att övervaka i en byggnad så kommer Wireless Produal Proxima®  att visa sig vara en mycket effektivare och mer användbar lösning för byggnad av ett särskilt nätverk. LoRa och Sigfox är baserade på punkt-till- punktteknologi, där transmitter och gateway kommunicerar med varandra. Det förekommer även en kraftig begränsning av nyttolast med de teknologierna.  Wireless Produal Proxima®s är MESH-baserad, vilket innebär att varje transmitter hjälper de andra att leverera data till sin gateway. Med LoRa kan man inte ansluta transmittrarna direkt till det lokala byggnadsautomationssystemet utan att använda LoRas gateway som är dyr och kräver mycket arbete för att systemet ska kunna tas i bruk.

 

Är Wireless Produal Proxima®s-teknologin även IoT-klar?

 

  • Ja. Våra transmittrar använder gatewayn till MyCloud-tjänsten via en säker anslutning,  så det är möjligt att skicka data till valfri molntjänst på marknaden i framtiden P.

 

Vad är det som ger Wireless Produal Proxima® en fördel över andra trådlösa IoT-lösningar?

 

  • Transmittrarna är anslutna till en gateway som kan skicka mätdata till byggnadsautomationen, och i framtiden till en definierad molntjänstn. Detta gör systemet till en hybrid, i och med att samma uppmätta data kan användas för både automationsreglering och för analys i molnet. Man behöver alltså bara ett mätnätverk för BA och IoT. Våra kunder kan även använda dessa trådlösa transmittrar under Proxima® Control-enheten och det höjer möjligheterna till utvidgning och även skalbarheten till en helt ny nivå i fråga om lösningar för rumsreglering.

 

Det låter imponerande! Kan du berätta mer om Produal PUMP®?

 

• Det gör jag gärna. Produal Proxima® är vårt svar på nästa fas inom
byggnadsautomation. Dess intelligenta design och enkla funktion är en idealisk plattform för en öppen, enhetlig, modulär och anpassningsbar framtid som går hand i hand med bättre användbarhet och smart teknologi. För någon måste ju sätta trenderna!

 

LÄS MER OM PRODUAL PUMP®

Antti Salli
Product Manager / Transmitters and wireless
Produal