Næste generation af trådløse løsninger til bygningsautomatik

Vi lever i en verden, hvor nye ting kommer til verden hver dag: nye teknologier, innovationer og spændende kombinationer af det gamle og nye. Som følge af disse teknologiske fremskridt bliver vores verden stadig mere trådløs for hver dag, der går, og branchen for bygningsautomatisk er ingen undtagelse fra denne regel.

Produal var en af de første aktører inden for bygningsautomatik, der gav kunderne mulighed for at få trådløse transmittere. Faktisk er den trådløse teknologi, som Produal udviklede, stadig relevant og funktionsdygtig, men vores verden er i forandring, og vi er nødt til at følge med. Det er en fornøjelse at kunne sige, at 2018 bliver et fantastisk år for vores kunder, da vi med stolthed kan præsentere en avanceret og helt ny teknologi inden for bygningsautomatik:

Produal Proxima® Wireless. Det første fuldt batteridrevne MESH-netværk med længere batterilevetid. Produal Proxima® Wireless er baseret på en 2,4 Ghz chip og boostes ved hjælp af en avanceret softwarestak. Denne chip betyder, at brugeren kan ændre indstillingerne for transmitteren via Bluetooth ved blot at bruge sin egen mobilapp: Produal MyTool®.

 

Nu sagde du lige MESH, hvad betyder det?

 

  • • MESH er den teknologi, der bruges til at sende data fra og til en transmitter, indtil de når frem til destinationen. Vores MESH er et intelligent netværk, der kan sende data ad den mest energieffektive og korteste rute til deres destination.

 

Vent lige et øjeblik. Har andre teknologier som f.eks. Zigbee, BLE og WiFi ikke også den samme MESH-funktion? Hvordan adskiller jeres MESH sig?

 

  • • Det har de, men Zigbee og WiFi skal bruge en ekstern strømforsyning til distributionsnoder. Og BLE har batterilevetid inden for et års tid eller deromkring. Så vores teknologi er rent faktisk det første batteridrevne netværk på markedet.

 

Hvad gør jeres teknologi bedre end f.eks. LoRa eller Sigfox?

 

  • Det er svært at definere, hvilken teknologi der er “bedre”, da der er forskel på, hvordan disse teknologier fungerer. Og i nogle tilfælde supplerer de også hinanden. I praksis er det sådan, at hvis du kun vil overvåge nogle få punkter i en bygning, vil en løsning af LoRa-typen fungere fint (den kræver, at du bruger et netværk, der vedligeholdes af en tredjepartsoperatør). Hvis der er flere end nogle få overvågningspunkter i en bygning for at skabe et dedikeret netværk, så vil Produal Proxima® Wireless vise sig at være en langt mere effektiv og brugbar løsning. LoRa og Sigfox er baseret på teknologi fra punkt til punkt, hvor transmitteren og gatewayen kommunikerer med hinanden. Produal Proxima® Wireless er baseret på MESH, og det betyder, at hver enkelt transmitter arbejder sammen med de andre om at levere dataene til dens gateway. Med LoRa kan du ikke tilslutte transmittere direkte til det lokale bygningsautomatiksystem, medmindre du bruger den lokale Lora-gateway.

 

Er Produal Proxima® Wireless-teknologien også klar til IoT?

 

  • Ja. Vores transmittere kommunikerer gennem gatewayen via internettet, og det gør det muligt at sende data til en hvilken som helst cloud tjeneste på markedet. Vi understøtter også MQTT og moderne BA-kommunikationsstandarder såsom BACnet IP.

 

Hvordan er Produal Proxima® Wireless bedre end andre trådløse IoT-løsninger?

 

  • Transmitterne forbindes til en gateway, der kan sende målte data til bygningsautomatikken eller den definerede cloud tjeneste. Dermed bliver systemet til en hybrid, fordi de samme målte data kan bruges til både bygningens controllere samt til cloud baseret analyse. Du har altså kun brug for ét målende netværk for at kunne opfylde kravene til BA og IoT. Vores kunder kan også bruge disse trådløse transmittere under Proxima®-controlleren, hvilket øger fleksibiliteten og skalerbarheden markant i løsninger til rumstyring.

 

Lyder imponerende! Kan du fortælle mig mere om Produal PUMP®?

 

  • Det vil jeg da gerne. Produal PUMP® er vores svar på næste fase inden for bygningsautomatik. Det har et intelligent design og nem funktionalitet og udgør den ideelle platform for en åben, samlet, modulopbygget og tilpasningsparat fremtid, der går hånd i hånd med bedre brugervenlighed og netværksbaseret teknologi. Nogen skal jo vise vejen og være trendsætter!

 

FÅ MERE AT VIDE OM PRODUAL PUMP®

  

Antti Salli
Product Manager / Transmitters and wireless
Produal